Polityka prywatności w Szkole Designu

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym dokumentem na temat ochrony prywatności.

Dokumenty na podstawie których są przetwarzane twoje dane:

 • ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”)
 • ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych serwisu szkoladesignu.com (dalej zwanym jako Administrator) jest: DIGITAL CRAFT ARTUR KOLERSKI NIP 5771972005 REGON 360138490 UL. BORY 2 42-300 MYSZKÓW

II. Dane osobowe

Jeśli zamierzasz założyć konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem serwis i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od wybranych przez ciebie opcji, może to być:

 • świadczenie usług oferowanych w serwisie
 • realizacja zamówień
 • marketing bezpośredni, mogący polegać na przesyłaniu lub wyświetlaniu spersonalizowanych reklam,
 • przesyłanie newslettera z ofertą

Podstawa przetwarzania:

 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona w Serwisie - jeśli zdecydujesz się̨ na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na profilowaniu w celach marketingowych

Podanie danych:

- dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
 • brak możliwości zarejestrowania się w serwisie
 • brak możliwości korzystania z usług serwisu
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych

Możliwość cofnięcia zgody: w każdej chwili. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem

W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z naszym Serwisem, podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z naszym Serwisem.

Okres przetwarzania:

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez Strony
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

III. Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

IV. Twoje uprawnienia

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych
 • ich sprostowania
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora

A także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeśli chcesz skorzystać z któregoś z twoich praw napisz na kontakt@szkoladesignu.com Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

V. Ciasteczka

Nasz sklep wykorzystuje do działania tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji sklepu
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W naszym sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • statystycznym
 • marketingowym
Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Firefox

Chrome

Safari

Internet Explorer/Edge

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

VI. Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca płatności
 • podmiot zapewniający płatności ratalne
 • biuro księgowe
 • platforma oferująca dostęp do materiałów video
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

VII. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności

VIII. Kontakt z administratorem

W sprawach związanych z polityką prywatności w naszym serwisie oraz w przypadku chęci skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt mailowy kontakt@szkoladesignu.com